Nyheder


  • 25-11-2016 : Ejerskifter

    Gert Jakobsen transport overtager  fra 1 oktober 2016 størstedelen af aktierne i Log...

  • 27-03-2016 : Ny kontrakt med BP

    Vi har indgået en ny aftale med BP om alt deres transport af Jet a1 og avgas i Danma...

  • 29-01-2016 : Ny citytrailer

    Der er indkøbt ny brugt citytrailer til kørsel for Statoil på Sjælland...
Velkommen til LOGI-DAN

Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikke er til hinder herfor.

Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt, og for forsinkelse til fragtbeløbet. Ansvar som formidler udgør maksimalt SDR 50.000,00 pr. ordre. For lageropgaver gælder i henhold til NSAB 2000 § 27 c, litra 3, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager.

Særlig opmærksomhed henledes på NSAB § 30, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret, efter NSAB 2000 § 14, omfatter såvel aktuelle, som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser i.h.t. NSAB 2000 § 10.

LOGI-DAN A/S

LOGI-DAN A/S

Treldevej 177
7000 Fredericia

Tlf.:  75 92 44 47
Fax.:  75 92 44 43
Email: 


Åbningstider

ring alle dage til:

Vognmand
Finn Leegaard: 22 20 55 66
Sikkerhedsrådgiver